Sekretesspolicy

Introduktion

Våra medlemmars och besökares integritet är oerhört viktig för oss, och vi är måna om att skydda den. Denna policy förklarar utförligt vad som hanteras och hur vi hanterar dina personliga data. Genom att samtycka till att vi använder cookies i enlighet med villkoren i vår cookiepolicy när du besöker vår hemsida för första gången tillåter du oss att använda cookies varje gång du besöker vår hemsida.

Insamling av personlig information

Följande typer av personlig information kan komma att samlas in, lagras och användas:

 • information om din dator, detta gäller även IP-adress, dess geografiska plats, webbläsartyp och operativsystem;
 • information om dina besök på och din användning av vår hemsida, detta gäller även referenskällan, hur länge besöket varade, antalet sidvisningar och hemsidans navigeringsvägar;
 • information du anger när du registrerar dig på vår hemsida, exempelvis din e-postadress;
 • information som du anger när vid skapande av en profil på vår hemsida, till exempel ditt namn, uppgifter om din utbildning och anställning;
 • information som du anger, exempelvis ditt namn och din e-postadress;
 • information som du anger när du använder vår hemsida och dess tjänster;
 • information som lämnas när du använder vår hemsida, detta gäller även när, hur ofta samt under vilka omständigheter du använder hemsidan;
 • information som har att göra med allt du köper, tjänsterna du använder eller transaktioner som du gör via vår hemsida, inklusive ditt namn, telefonnummer, din adress, e-postadress och dina kreditkortsuppgifter;
 • information som du publicerar på vår hemsida med avsikt att publicera den på internet, inklusive ditt användarnamn, dina profilbilder och innehållet i dina inlägg;
 • information i alla former av kommunikation som du skickar till oss via e-post eller vår hemsida, inklusive dess innehåll och metadata;
 • all annan personlig information som du skickar till oss.

Innan du lämnar ut en annan persons personliga information till oss behöver du ha den personens samtycke till att den personliga informationen både utlämnas och behandlas i enlighet med denna policy.

Användning av din personliga information

Personlig information som skickas till oss genom vår hemsida kommer att användas för de syften som anges i denna policy och våra övriga policys eller på de relevanta sidorna på hemsidan. Vi kan använda din personliga information för bland annat följande:

 • administrerande av vår hemsida och verksamhet;
 • anpassa vår hemsida för dig;
 • möjliggöra för dig att använda tjänster som är tillgängliga hemsidan;
 • skicka kontoutdrag, fakturor- och betalningspåminnelser till dig samt samla in betalningar från dig;
 • skicka kommersiella kommunikationer som inte är i marknadsföringssyften;
 • skicka e-postmeddelanden som du specifikt begärt;
 • skicka marknadskommunikation till dig gällande vår verksamhet eller noggrant utvalda tredje parters verksamhet som vi tror att kan vara av intresse för dig, där du specifikt har samtyckt till detta, via e-post eller liknande teknologi (du kan informera oss på Zwop när du inte längre behöver sådan form av kommunikation);
 • ge tredje parter statistisk information om våra användare (dock kan dessa tredje parter inte identifiera en enskild användare från informationen);
 • att hantera förfrågningar och klagomål från eller om dig angående vår hemsida;
 • att hålla vår hemsida säker och förebygga bedrägerier;
 • att bekräfta ditt samtycke av vår hemsidas användarvillkor (inklusive övervakning av privata meddelanden som skickats via vår hemsidas privata meddelandetjänst); samt
 • annan övrig användning.

Om du skickar personlig information för publicering på vår hemsida, kommer vi att publicera och på annat sätt använda den informationen i enlighet med det tillstånd du ger oss.

Dina sekretessinställningar kan användas för att begränsa publiceringen av din information på vår hemsida och kan justeras med hemsidans sekretesskontroller.

Vi kommer inte att överlämna din personliga information till tredje part för deras eller någon annan tredjeparts direkta marknadsföring utan ditt uttryckliga medgivande.

Utlämning av personlig information

Vi kan lämna ut din personliga information till någon av våra anställda, styrelseledamöter, ombud, leverantörer eller underleverantörer som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna och i övrig policy.

Vi kan utlämna din personliga information:

 • i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
 • i samband med pågående eller framtida domstolsförfaranden;
 • för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken);
 • till köparen (eller den blivande köparen) av alla företag eller tillgångar som vi är i process (eller överväger) att sälja; och
 • till alla personer som vi rimligen anser att kan begära av domstol eller annan behörig myndighet att vi lämnar ut den personliga informationen om, enligt vår rimliga mening, en sådan domstol eller myndighet rimligen skulle kunna beordra att vi utlämnar den personliga informationen.

Vi kommer inte att lämna ut din personliga information till tredje part förutom i de fall som anges i denna policy.

Bevarande av personlig information

 • Detta avsnitt redogör för vår policy kring datalagring, vilken är utformad för att se till att vi följer våra juridiska skyldigheter angående lagring och radering av personlig information.
 • Personlig information som vi behandlar för något syfte eller syften kommer inte att förvaras längre än vad som är nödvändigt för det syftet eller de syftena.
 • Oavsett övriga bestämmelser i detta avsnitt, kommer vi att behålla dokument, även elektroniska sådana, som innehåller personuppgifter:
  • i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
  • om vi tror att handlingarna kan vara relevanta för pågående eller framtida domstolsförfaranden; och
  • för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förhindra kreditrisken).

Din personliga informationssäkerhet

 • Vi kommer vidta rimliga tekniska samt organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.
 • Vi kommer lagra samtlig personlig information som du tillhandahåller på vår server.
 • Samtliga elektroniska finansiella transaktioner som utförs genom vår hemsida skyddas av krypteringsteknologi.
 • Du medger att informationsöverföring via internet i sig är osäkert, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas via internet.
 • Du ansvarar för att hålla lösenordet du använder för att komma åt vår hemsida konfidentiellt; vi kommer inte att be dig om ditt lösenord (förutom när du loggar in på vår hemsida).

Ändringar

Vi kan uppdatera denna (och övrig) policy då och då genom att publicera nyare versioner på vår hemsida. Du bör kontrollera denna sida emellanåt för att se till att du förstår eventuella ändringar i denna policy. Vi kan meddela dig om ändringar av denna policy via e-post eller via vår hemsida.

Dina rättigheter

Du kan be oss att ge dig all personlig information vi har om dig;

 • Du har rätt att få information om hur och när vi behandlar dina personuppgifter.
 • Du har rätten att begära att vi upphör med behandlingen av dina personuppgifter samt att vi ska radera personuppgifterna eller rätta felaktiga uppgifter.

Vi kan undanhålla den personliga information som du begär enligt vad som tillåts enligt lag.

Du kan när som helst be oss att inte behandla din personliga information för marknadsföringsändamål.

I praktiken kommer du vanligtvis att antingen uttryckligen acceptera vår användning av din personliga information för marknadsföringsändamål, eller så kommer vi att ge dig möjligheten att välja bort användningen av din personliga information för marknadsföringsändamål.

Uppdatering av information

Vänligen låt oss veta om den personliga information som vi har om dig behöver korrigeras eller uppdateras.

Cookies

Vänligen se vår Cookiepolicy

Zwoppa säkert med populära och seriösa betalningslösningar

BankID logo
Swish
Klarna logo
Stripe logo
Apple Pay
G Pay
Mastercard
Visa

© Zwop 2022 - zwop.io - hello@zwop.io - Zwop Technology AB